Actueel

Home > Actueel > KIZ Newz > Zoetermeerse ICT ondernemers enthousiast over ‘Innovatiefabriek’

Zoetermeerse ICT ondernemers enthousiast over ‘Innovatiefabriek’

Door: Jiwan Does | 30.10.2011 | Mail dit artikel

ICT ondernemers in Zoetermeer staan positief tegenover het voornemen van de gemeente om een nieuw bedrijvencentrum voor (startende) ICT ondernemers in te richten. Dit blijkt uit het onderzoek dat Quint Result Onderzoek en Advies heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zoetermeer.

Click hier om het volledige onderzoeksrapport te downloaden

De ondernemers hebben door middel van een innovatief onderzoek meegedacht over onder andere de inrichting van het bedrijvencentrum. Aanleiding van het onderzoek was de door het programma Kenniseconomie en Innovatie uitgevoerde wens van de gemeente om ICT ondernemers te betrekken bij het maken van de plannen. Bijna 40 ondernemers deden mee aan de driedaagse online groepsdiscussie.

De ondernemers hebben in een Community, een online discussieomgeving, meegedacht over de Innovatiefabriek. Deze zogenoemde web 2.0 vorm van onderzoek heeft als voordeel dat een groot aantal ondernemers, wanneer hen dat uitkomt en vanuit hun eigen omgeving, hun mening kan geven. Uit het onderzoek blijkt dat ICT ondernemers behoefte hebben aan een ‘inspirerend bedrijvencentrum’. Dit houdt in dat de inrichting creatief en innovatief moet zijn en voldoende ruimte moet bieden om zowel formeel als informeel overleg te plegen. De Innovatiefabriek wordt hierdoor bij uitstek een plek voor creatieve kruisbestuiving. kennisdeling en samenwerking in het gebouw zal leiden tot nieuwe innovaties.

De ondernemers geven aan dat een gevarieerd gezelschap van bedrijven binnen het bedrijvencentrum hierbij wel noodzakelijk is. Niet alleen is een mix van ICT bedrijven gewenst, maar ook aan ICT gerelateerde bedrijven ziet men graag terug in het bedrijvencentrum. Zo denken de ondernemers aan design en mediabureaus, maar ook bedrijven gericht op facilitaire dienstverlening zijn welkom. Door een mix voorkomt men dat bedrijven te veel in elkaars vaarwater zitten. Daarnaast biedt het de gelegenheid om van elkaar te leren en samen te werken. Ook kwam naar voren dat de ondernemers het een goed idee vinden om de Academie voor ICT & Media een plek te geven binnen de Innovatiefabriek. Als gewenste extra voorzieningen op het terrein wordt gedacht aan een evenementenruimte, een horecavoorziening, werkplekken, een serverruimte en kinderopvang. Ook voldoende parkeerplekken, een buitenruimte en nabije sportfaciliteiten en winkelcentra mogen niet ontbreken.

Het Zoetermeerse beleidsprogramma Kenniseconomie en Innovatie (2007) richt zich op het versterken van de lokale kenniseconomie en het innovatief vermogen van het bedrijfsleven. Doel is om de werkgelegenheid duurzaam te bevorderen en werkloosheid te bestrijden. Eén van de projecten die het programma hiertoe heeft geïnitieerd, betreft de realisatie van de Innovatiefabriek.

 De volledige uitkomsten van het online onderzoek zijn maandag 8 juni om 15.00 overhandigd aan de wethouder ICT & Economische zaken Bé Emmens.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.