Actueel

Home > Actueel > KIZ Newz > Dag van de ICT groot succes in Zoetermeer
Dag van de ICT groot succes in Zoetermeer

Dag van de ICT groot succes in Zoetermeer

Door: Jiwan Does | 31.10.2011 | Mail dit artikel

In het kader van de Week van de ICT, een initiatief van brancheorganisatie ICT~Office, organiseerde KIZ op maandag 11 april jl. de Zoetermeerse Dag van de ICT. Meer dan 100 ondernemers kwamen af op deze netwerkdag vol workshops en presentaties. Hoogtepunt van de dag was de drukbezochte ICT Sociëteit over de Innovatiefabriek: Zoetermeers brainport voor kennis, innovatie en ICT.

Click hier voor het videoverslag van de Dag van de ICT

Click hier voor het fotoverslag van de Dag van de ICT

Keynote speaker Judith Webber trapt af

De eerste editie van de Dag van de ICT werd geopend door auteur en zelfbenoemd richtinggever Judith Webber. In haar levendige presentatie spoorde zij de aanwezige ondernemers aan na te denken waarom.

zij doen wat ze doen. In dialoog met de ondernemers concretiseerde zij hun missie en benadrukte ze het belang om dit ook richting klanten helder te (durven) communiceren. Ziedaar de geboorte van 'Puur Ondernemerschap'! Door voor jezelf scherp te krijgen wat jouw 'ideale klant' is én hier ook op durven te selecteren, vergroot je de kans om effectieve, inspirerende en langdurige 'matches' aan te gaan met je klanten.

Na afloop van de presentatie vonden de gesigneerde exemplaren van Webbers boek 'Laat jezelf zien!' gretig aftrek onder haar toehoorders.

Workshops

Na afloop van de keynote speech, begonnen de workshops. Verzorgd door Zoetermeerse ICT-specialisten als Vanveen informatica, Remotion en Dinc Marketing konden de geïnteresseerden zich bij laten praten over onderwerpen als cloud computing, de noodzaak van mobiele websites en actuele marketing trends. Ook adviesbureau Alares hield een verfrissende en drukbezochte workshop over het kapitaliseren van kennis: keihard geld verdienen met kennis en sociale innovatie!

Epicentrum van ICT-innovatie

De realisatie van de Innovatiefabriek komt steeds dichterbij. En terecht: de belangstelling van bedrijfsleven, onderwijs en overheid voor deze beoogde broedplaats van samenwerking, kennisdeling en innovatie is groot. Dat bleek ook tijdens de 24e editie van de Zoetermeerse ICT Sociëteit. Zoals gebruikelijke verzorgde KIZ-programmamanager Rien de Vries (zie foto) de opening van de ICT Sociëteit. Dit deed hij in een oefentheater voor studenten van de Dutch Academy of Performing Arts, opgebouwd in het atrium van De Leeuwenbrink, de voormalige margarinefabriek van Brinkers, en de toekomstige locatie van de Innovatiefabriek. Het theater is hiermee een voorproefje op wat de Innovatiefabriek ambieert: het Zoetermeerse epicentrum van ontmoeting, samenwerking, kennisdeling en innovatie op het gebied van ICT in Zoetermeer.

Hoofdkwartier ICT-cluster

De Vries benadrukte nogmaals het concept van de Innovatiefabriek: “De Innovatiefabriek zal het hbo-ICT-onderwijs samenbrengen met creatieve bedrijven, ICT-bedrijven, starters en ZZP’ers. Binnen de community die dan ontstaat, staat de stimulering van kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerking tussen innovatieve ICT-bedrijven onderling en met het ICT-onderwijs centraal. Een uniek concept. Zoetermeer is de ICT-stad van Nederland. Ons ICT-cluster groeit en bloeit, maar kan een extra boost gebruiken. Daarom maken we ons hard voor de realisatie van de Innovatiefabriek als hoofdkwartier van dit ICT-cluster van de Zoetermeerse regio.”

Brainport Zuidwest-Nederland

Tweede spreker was Caro van de Venne van Barcode Architects (zie foto). Zij vertelde hoe de eigenaar van De Leeuwenbrink, Edwin van Emmerik, Barcode had gevraagd na te denken over hoe het pand de community van de Innovatiefabriek optimaal kan bedienen. “We hebben niet alleen naar het gebouw zelf gekeken, maar ook naar de impact van het gebouw op zijn omgeving. Wij zien voor de Innovatiefabriek een toekomst weggelegd als brainport voor kennis, innovatie en ICT in Zuidwest-Nederland.”

Horizontale en verticale transparantie

Aan de hand van uitgebreide artist’s impressions nam Van de Venne (zie foto) de bezoekers van de ICT Sociëteit mee op een een denkbeeldige tour door het gebouw. Met flexplekken, vergaderruimten en ontmoetingsgebieden. Met pleinen, presentatieruimten en kantoren. En met een horizontale en verticale transparantie: “De details uit het industriële verleden van De Leeuwenbrink geven het pand een eigen identiteit. Door de vele open ruimten en een mix van ondernemers en onderwijs op elke etage ontstaat de kruisbestuiving die leidt tot innovatie.”

Community management

Dat die kruisbestuiving en samenwerking, dat ontstaan van een community niet altijd vanzelf gaat, bleek uit de presentatie van Chantal Klaver (zie foto). Zij is onder meer oprichter van Hanq, school voor creatieve ondernemers, en kenner van community management. “We zien momenteel vier trends”, startte Klaver haar verhaal. “Het aantal ZZP’ers breidt uit, het personeelstekort neemt toe, onderwijs en bedrijfsleven zoeken steeds meer toenadering en de behoefte aan technische oplossingen groeit. Dit vraagt andere faciliteiten, meer flexibiliteit en een inspirerende omgeving. Een omgeving als de Innovatiefabriek.”

Aanjager van samenwerking

“Het succes van de Innovatiefabriek hangt wel voor een groot deel af van de onderlinge verbindingen die er ontstaan. Het gebouw moet hiervoor aan een aantal eisen voldoen.” Klaver noemde vervolgens enkele concrete, goed uitvoerbare punten. Een bewezen vergaderconcept bijvoorbeeld, vergelijkbaar met Seats2meet. Of flexibele werk-, presentatie- en netwerkplekken, zoals van Igluu. En bruisende centrale ruimten waar lezingen, congressen, social media en eten en drinken de boventoon voeren. “Aan een ambitieuze en assertieve community manager de taak om de aanjager van kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerking binnen de Innovatiefabriek te zijn.”

Innovatiefabriek stap dichterbij

De Zoetermeerse Dag van de ICT met de afsluitende ICT Sociëteit bleek een enorm succes. Niet alleen vanwege het grote aantal bezoekers, de aanwezigheid van enkele wethouders en de inspirerende sprekers. Maar juist doordat KIZ opnieuw een flinke stap in de goede richting heeft gezet: de daadwerkelijke realisatie van de Innovatiefabriek.

Isthenext.com

De start-up investeerder isthenext.com organiseerde in de ochtend van de Dag van de ICT een contest 'business case development' voor ICT-studenten van het ID College. Zeven teams van ICT-studenten van ROC ID College dongen mee naar de kans om het door hen bedachte internet business concept voor de muziekindustrie daadwerkelijk op te starten. De drie winnende applicatieontwikkelaars in opleiding gaan onder begeleiding van startup-investeerder isthenext.com hun concept om onbekende artiesten een platform te geven, verder uitwerken. Isthenext.com is tevens de partij die de uitdaging bedacht.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.