Actueel

Home > Actueel > Interviews > KIZ MeetZ Crosspring: ‘Briljante ideeën ontstaan door de markt er vroeg bij te betrekken’
KIZ MeetZ Crosspring: ‘Briljante ideeën ontstaan door de markt er vroeg bij te betrekken’

KIZ MeetZ Crosspring: ‘Briljante ideeën ontstaan door de markt er vroeg bij te betrekken’

Door: Jiwan Does | 31.10.2011 | Mail dit artikel

In de nieuwe rubriek KIZ MeetZ gaat KIZ maandelijks in dialoog met Zoetermeerse ondernemers met een verrassende kijk op innovatie. Langs enkele prikkelende vragen maken we kennis met de drijfveren, visie en organisatie van deze motoren van de Zoetermeerse kenniseconomie. Maurice Beckand Verwée, internetondernemer en register valuator, trapt af.

De begane grond van de beoogde locatie van de Innovatiefabriek is je fysieke werkterrein. Waar houd je je hier zoal mee bezig?

“Ik investeer in internet/ICT-startups met geld, kennis, mijn netwerk en tijd. Zowel bij de ontwikkeling van de concepten als bij de vermarkting ondersteunen wij de vaak jonge starters. Ik onderneem, investeer en geef terugkoppeling. De Leeuwenbrink is hiervoor de perfecte locatie. Met grote, open ruimtes. Bovendien is het goed bereikbaar met het ov en de auto.”

Is de kip met de gouden eieren sinds je start in april al gevonden?

“Met een aantal concepten zijn we op de goede weg. Zo hebben we met Udoc.nl een online documentenwarenhuis gelanceerd waar particulieren en bedrijven, zoals uitgevers, hun werk kunnen publiceren en gratis of tegen betaling kunnen laten downloaden. We hebben er ook een Printing On Demand-service aan toegevoegd. Wil je een document netjes ingebonden met een mooi vormgegeven voorblad in de bus hebben, dan kun je dit ook bestellen. Daarnaast lanceren wij binnenkort www.isthenext.com, een site die het mogelijk maakt om gemakkelijker samen te werken op nieuwe internetconcepten. De methodiek hebben wij ontwikkeld en gebaseerd op eigen kennis en ervaring. Hiermee kan iedere potentiële ondernemer volgens een bewezen concept zijn eigen concept uitwerken en lanceren.”

Een soort YouTube voor documenten, dus?

"Het is inderdaad vergelijkbaar met YouTube voor documenten, inclusief slimme verdienmodellen. We zijn nu in gesprek met uitgevers, bibliotheken en scholen om te kijken hoe Udoc voor hen van meerwaarde kan zijn. Afgelopen week is de Engelstalige versie van de site gelanceerd en hebben we in Noorwegen twee investeerders gevonden om Udoc daar te lanceren. We hebben inmiddels bedrijven als Boom Uitgevers en Sanoma (Autoweek) als contentpartners. Daar ben ik erg blij mee."

Welk document wordt het meest gedownload op Udoc?

“Een van de documenten die veel wordt bekeken en gedownload is ‘Je inleiding schrijven volgens het trechtermodel’ (http://udoc.nl/278220/). Je ziet dat documenten die door de uploader gepromoot worden meer verkeer trekken. Daarnaast werkt de indexering door zoekmachines ook als een sterke marketingtool.”

Welke rol speelt innovatie in jouw denken en doen?

“Ik ben een beetje allergisch geworden voor de term innovatie. Moet elke ondernemer innovatief bezig zijn? De pizzaboer in het Stadshart, die zijn populaire pizza al jaren volgens hetzelfde recept maakt, hoeft toch niet snel iets te veranderen? De klanten staan centraal en de kunst is om hier ondernemend en creatief mee om te gaan. Dit is zelden gekoppeld aan innovatie."

Maar in de moordend competitieve branche van softwareontwikkeling en internettoepassingen is het toch zaak door innovatie onderscheidend te blijven?

"Innovatie is geen doel op zich. Ik ben meer van de market pull dan van de innovation push. Vertrekpunt bij ontwikkeling zijn voor mij de wensen en behoeften van de markt. Ik probeer in te spelen op de kansen die daardoor ontstaan. De uitdaging zit in het transformeren van die dynamische behoeften in concrete producten of diensten. Als ondernemer heb je de grootste overlevingskans als je goed luistert naar de behoeften van de klant. De combinatie van klantgerichtheid met een gezonde innovatiedrang vormt idealiter een goede voedingsbodem voor succesvolle product- of dienstontwikkeling."

Is het nadrukkelijk betrekken van de markt bij de ontwikkeling en de vermarkting van je diensten en producten een belangrijk onderdeel van je ondernemersvisie?

“Ja, toen ik met Crosspring nog evenementen organiseerde, nodigden wij van heinde en ver uitvinders uit. We brachten hen in contact met potentiële klanten en afnemers. Door uiteenlopende branches en denkwijzen met elkaar in contact te brengen, ontstaan nieuwe toepassingsideeën en kansen voor bedrijfsontwikkeling. En kan een goed idee al snel uitgroeien tot een briljant idee. Ik heb wat uitvindingen voorbij zien komen. De leukste was misschien wel een robotvis, ontworpen door dr. Hu uit Engeland. Daarvoor moest een aquarium van 10.000 liter in het ADO-stadion geplaatst worden."

Herken jij je in het profiel van Zoetermeer als ondernemende stad?

"Elke stad is anders. En ondernemerschap is universeel. Ik ben deels opgegroeid in Zoetermeer en werk er sinds enkele jaren. Maar in het verleden heb ik mij ook in Rotterdam en Amsterdam gevestigd. Bovendien richten mijn diensten zich niet specifiek op de Zoetermeerse bevolking. Onder ondernemers zijn natuurlijk schaalverschillen, maar zeker in mijn branche is de fysieke vestiging niet bepalend voor het bereik en netwerk."

Ik ben allergisch geworden voor de term innovatie.

Zie jij een rol weggelegd voor de lokale overheid om ondernemerschap te stimuleren?

“Jazeker. Met regelgeving, of beter een vermindering daarvan, en met toewijzing van budgetten worden er randvoorwaarden gecreëerd waar ondernemers profijt van kunnen hebben. Ik ben vooral gecharmeerd van het instrument waarbij de overheid fungeert als launching customer. Dit heeft een minder sterk subsidiekarakter en dwingt de ondernemer ook een eindproduct op te leveren."

Moet de centrale overheid zich op landelijk niveau bezighouden met het stimuleren van innovatie?

"Dat prefereer ik sowieso boven een situatie waarin een overheid niets doet. De doelmatigheid ervan is een ander verhaal. Bepaalde culturele factoren zijn moeilijk om op korte termijn te beïnvloeden. In Aziatische landen als Zuid-Korea en Japan worden nieuwe technologieën veel sneller door de consument geaccepteerd. Ze zijn daar veel meer gadget minded. Wij raken hier nu enthousiast over mobiele betalingen, terwijl dat daar al lang de standaard is. Die culturele component biedt meer dan overheidsinitiatieven grote kansen voor ontwikkelaars."

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.