Nog steeds volop banenkansen in ICT

Nog steeds volop banenkansen in ICT

Door: | 16.02.2012 | Mail dit artikel

Ecabo, kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen, waarschuwt voor een misleidend beeld van banenkansen in de ICT. Het instituut baseert zich op eigen berekeningen. Door een grote diversiteit aan ICT-opleidingen is het volgens Ecabo niet goed aan te geven wat gemiddeld de kans op een baan is voor een ICT-student.

Groter aanbod

Het misleidende beeld wordt volgens Ecabo in de hand gewerkt door de recent verschenen ‘Keuzegids onderwijs mbo-opleidingen’ van het Leidse Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (Choi). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen drie opleidingsniveaus voor ICT, namelijk: mbo, hbo en wo. Vraag en aanbod worden tegen elkaar afgezet. De conclusie: het aanbod van ICT’ers is groter dan de vraag ernaar.

Zorgwekkend

De conclusie van het Choi klopt volgens Ecabo wanneer alles bij elkaar opgeteld wordt. Het kenniscentrum kijkt echter specifiek per opleiding. “En die nuance wordt helaas niet altijd aangebracht”, aldus Ecabo in een verklaring. “De keuzegids schept het beeld dat er voor alle mbo ICT-opleidingen een negatief arbeidsmarktperspectief is. Die interpretatie is niet correct en zorgwekkend.”

Hoogopgeleiden

Er is volgens Ecabo inderdaad een ongunstig perspectief voor gediplomeerden in de ICT op mbo niveau 2 en 3. Maar voor ICT-opleidingen op niveau 4 zijn de perspectieven juist gunstig. Branchevereniging ICT~Office stelt dat de kansen voor hoogopgeleide ICT-professionals ook goed zijn. En dan met name in de financiële dienstverlening en de zorg.

Negatieve consequenties

ICT~Office waarschuwt juist dat een tekort aan goed opgeleide ICT-professionals negatieve consequenties zal hebben voor de Nederlandse kenniseconomie. Ook het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie komt tot de conclusie dat Nederland er, als het gaat om de beschikbaarheid van ICT-talent, slecht voor staat. Het bedrijfsleven heeft ook volgens Ecabo nu en straks grote behoefte aan goed opgeleide ICT’ers.

Meer weten over de arbeidsmarktsituatie in en om de regio? Ga naar 

Ecabo

(bron: www.computable.nl)

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.