Actueel

Home > Actueel > KIZ Newz > Zoetermeerse ambities voor Steve Jobsschool
Zoetermeerse ambities voor Steve Jobsschool

Zoetermeerse ambities voor Steve Jobsschool

Door: | 23.04.2012 | Mail dit artikel

De initiatiefgroep onderwijs voor een nieuwe tijd (o4nt) heeft eind maart een manifest gepubliceerd om te komen tot een compleet nieuwe basisschool. Die bestaat uit een fysiek schoolgebouw en een virtueel component. Leerlingen krijgen les via educatieve apps op een iPad. Onderwijswethouder Mariëtte van Leeuwen wil de zogenoemde Steve Jobsschool realiseren in Zoetermeer.

Dichtbij de leefwereld van kinderen

De Steve Jobsschool staat voor onderwijs dat dankzij technologie dicht aansluit bij de leefwereld van het kind en daar direct op kan inspelen. De school is het gehele jaar open en kent in tegenstelling tot traditioneel onderwijs geen traditionele klaslokalen. Van Leeuwen: ‘Deze vorm van onderwijs sluit aan bij het huidige onderwijs, maar we stappen af van de geijkte lestijden. De school is open van 08:30 tot 18:30 uur, de virtuele afdeling van de school en daarmee de grote hoeveelheid educatieve apps via de iPad is altijd  beschikbaar. Het ontmoetingselement blijft in stand: we creëren werkhoekjes waar leerlingen in kleine groepen les krijgen.’

Onderwijs op maat

Onderwijs voor een nieuwe tijd brengt de talenten van de individuele leerling tot ontwikkeling. En verwerft met recente hard- en software de vaardigheden die passen bij deze tijd: creativiteit, innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en sociale en motorische vaardigheden. ‘Het mooie is dat de lesstof gemakkelijk is aan te passen aan het niveau van het kind. Raakt het met Nederlandse les verveelt door een les over dinosaurussen? Met een druk op de knop is het mogelijk om het onderwerp aan te passen aan diens interesse.’

Proeftuin 

Het plan voor een Steve Jobsschool is in conceptfase. Maar waarom een dergelijke school in Zoetermeer? Van Leeuwen: ‘Daar waar kleinere steden vaak te klein zijn en grotere steden vaak te log om dergelijke initiatieven op te pakken, heeft Zoetermeer de juiste schaalgrootte om te experimenteren. Er hangt hier een goede ondernemersgeest en geïnteresseerde partijen zijn heel pragmatisch. Ik denk dat Zoetermeer voor veel projecten, zeker voor deze, een goede proeftuin is. Met het programma KIZ zet Zoetermeer zich in voor een sterke kenniseconomie en innovatie. Deze vorm van onderwijs past daar perfect bij.’

Stroomversnelling 

Naast de initiatiefnemers, waaronder opiniepeiler Maurice de Hond en onderwijsbestuurder Luc de Vries, zijn bij de opzet van de school ook SIZO (Snelle Implementatie van ICT in Zoetermeers Onderwijs), het Ministerie van OCW en het onderwijs betrokken. Dat zorgt voor een stroomversnelling. ‘De ambitie is om de school volgend jaar te openen. De regels waaraan het onderwijs moet voldoen is een grote, maar haalbare uitdaging’, aldus Van Leeuwen.

Meer informatie: Onderwijs voor een nieuwe tijd

Reacties

  • Jan Kees

    24.04.2012
    Het idee om een fysieke school aan een virtuele school te koppelen is interessant, vernieuwend en spannend. Het idee om dat te koppelen aan een product van een groot bedrijf met zeer enge ideeën over intellectueel eigendom en vrijheid van toegang tot informatie is ronduit ongelooflijk kortzichtig en stupide, of getuigt van religieuze devotie voor de cultus van St. Jobs. Als dit op 1 april was gelanceerd had ik er om moeten lachen, maar blijkbaar is dit geen grap. Ik neem dus aan dit dit bijzonder confessioneel onderwijs zal worden...