Actueel

Home > Actueel > KIZ Newz > De Innovatiefabriek krijgt startbedrag van 1,5 miljoen euro
De Innovatiefabriek krijgt startbedrag van 1,5 miljoen euro

De Innovatiefabriek krijgt startbedrag van 1,5 miljoen euro

Door: | 16.11.2012 | Mail dit artikel

Op 10 oktober stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel om 1,5 miljoen euro te investeren in de realisatie van De Innovatiefabriek in het gebouw de Leeuwenbrink aan de Bleiswijkseweg.

Impuls

Zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad zijn sinds het eerste uur enthousiast over de plannen voor een fysieke ICT-leerwerkomgeving. De Innovatiefabriek stimuleert innovatief ondernemerschap en is goed is voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling in Zoetermeer. 

Kritische vragen

“Over de vraag of De Innovatiefabriek er moest komen heeft dan ook nooit enige twijfel bestaan”, benadrukt Bé Emmens, wethouder economische zaken en ICT. “Wel bogen de raadsleden zich over de vraag hoe we het concept gaan uitrollen en hoe het wordt geborgd. En ze wilden weten hoe we controleren dat het geïnvesteerde geld ook goed is besteed. We gaan het plan nu concreet uitwerken waarbij de vragen van de raad worden meegenomen.”

Community management

“In elk geval is een deel van die 1,5 miljoen euro nodig om het community management van de grond te krijgen”, benadrukt Emmens. “Community management is immers gericht op datgene wat de gemeente nastreeft met het concept, namelijk dat samenwerking en kennisuitwisseling tussen het bedrijfsleven en het onderwijs leidt tot innovaties. Om De Innovatiefabriek daadwerkelijk aantrekkelijk te maken voor huurders zijn investeringen nodig in bijvoorbeeld een expertise- en onderzoekscentrum voor ICT met interactieve media, een incubator en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Maar ook in  marketing- en communicatieactiviteiten.”

Gezamenlijk investeren

Overigens is de gemeente niet de enige investeerder. Ook de eigenaar van het pand, Dalhem Realty, doet een forse duit in het zakje. Emmens: “In samenwerking met een architect zorgen we voor een inrichting die ontmoetingen faciliteert en waar studenten, docenten en bedrijven zich thuis voelen. Ook De Haagse Hogeschool investeert flink in het concept. Zij passen hun onderwijs aan aan de nieuwe omgeving en de intensieve samenwerking en samenleving met de bedrijven. De Innovatiefabriek wordt ook de plek waar lectoren veel onderzoek gaan doen, samen met het onderwijs en het bedrijfsleven en de Zoetermeerse samenleving. Dit maakt het voor studenten een stuk aantrekkelijker om in Zoetermeer te gaan studeren.”

Terugverdienperiode

De aanjaagbijdrage van 1,5 miljoen euro is bestemd voor de aanloopfase van drie jaar. “Per jaar maken we een verantwoording van elke investering en het resultaat na drie jaar”, legt Emmens uit. “Uiteraard is het de bedoeling dat het totaalbedrag zich na drie jaar gaat terugverdienen in bedrijven, werkgelegenheid, innovaties en studenten. Wat we in elk geval met alle betrokkenen zijn overeengekomen is dat het concept voor De Innovatiefabriek een levensduur heeft van minimaal tien jaar.”

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.