Actueel

Home > Actueel > KIZ Newz > Masterclass Cybersecurity: van bewustwording naar aanpak
Masterclass Cybersecurity: van bewustwording naar aanpak

Masterclass Cybersecurity: van bewustwording naar aanpak

Door: | 10.01.2013 | Mail dit artikel

Dat veiligheid op het internet geen vanzelfsprekendheid is, bleek wel uit de voorbeelden van de masterclass Cybersecurity, 20 november 2012 in De Innovatiefabriek. Spionage, virussen, wormen, botnets, Trojaanse paarden en natuurlijk Nederlands eerste online crisis DigiNotar. Ze maakten de tweehonderd aanwezigen bewust van de groeiende cybercriminaliteit en de noodzaak tot beveiligen.

Verontrustende cijfers 

Tegenwoordig maken we de hele dag door gebruik van internet en mobiele communicatie. Uit onderzoek blijkt echter dat weinig mensen zich bewust zijn van de risico’s op internet. Toch zeggen cijfers over cybercriminaliteit genoeg: één op de tien Nederlanders is wel eens gehackt en cyberdreigingen met wormen, virussen, botnets en Trojaanse paarden nemen toe. Van een ander formaat zijn de terroristische aanslagen op hotels in Mumbai in 2008, geheel via internet voorbereid. En wat te denken van nationale infrastructurele systemen? Zonder scherpe beveiliging kunnen hackers het totale betalingsverkeer en trein- en vliegverkeer platleggen.

Bewustwording 

De masterclass ‘Op weg naar een open, veilige en betrouwbare digitale samenleving’ was een van de activiteiten van de Alert Online campagne, die van 12 tot 22 november plaatsvond. De campagne is ontwikkeld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Bewust en veilig gebruik van internet en mobiele communicatie stonden centraal. De Cyber Security Raad (CSR), de Haagse Hogeschool en de gemeente Zoetermeer organiseerden de masterclass. Voor studenten van de opleidingen Information Security Management (ISM) en Technische Informatica (TI) van de Academie voor ICT & Media was de masterclass verplichte kost. Naast bewustwording van veilig internetgebruik moest de unieke bijeenkomst studenten inspireren en motiveren om zich in digitale veiligheid te verdiepen en er op termijn hun vak van te maken.

DigiNotar

De eerste online crisis die de ogen van de Nederlandse overheid opende was DigiNotar. Deze cyberinbraak in 2011 leidde bijna tot een complete uitval van computers bij de Nederlandse overheid. En betekende vals gebruik van wereldwijd 300.000 unieke IP-adressen met een Google-account. Tijdens zijn presentatie herinnerde Erik Akerboom van de Cyber Security Raad de aanwezigen aan de verontschuldigingen van voormalig minister Donner van Binnenlandse Zaken: “De digitale inbraak bij DigiNotar maakt de kwetsbaarheid van betrouwbare digitale informatievoorziening duidelijk. Het is illustrerend voor de fragiliteit van de connected world waarin we tegenwoordig leven. Cybercriminaliteit tegengaan en de noodzaak tot beveiligen en samenwerken is daarmee nog groter geworden.”

Cyberspionage 

Om sectoren in Nederland te kunnen waarschuwen en beschermen tegen cybercrimes, is cyberspionage nu een wettelijke taak van de overheid. Publiek-private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap is de kern van de aanpak. Marc Kuipers, plaatsvervangend hoofd bij de AIVD, legde uit: “Cybercriminelen bespieden gebieden waar winst te behalen is in de zin van data, informatie en innovatie. Door onszelf als cybercrimineel op te stellen en te hacken en virussen in te zetten, kunnen we zien waar de risico’s zitten. Wake up and smell the coffee: samen met andere overheden, bedrijven en specialisten lokken we cyberaanvallen uit om te zien hoe ze werken en hoe we ons er tegen kunnen beschermen.”

Aanval beste verdediging

Voor het ministerie van Defensie is cybersecurity een van de nieuwe werkvelden. Dit jaar is de Task Force Cyber opgericht, in 2014 en 2015 komen daar het Defensie Cyber Expertise Centrum en het Defensie Cyber Commando bij. “Naast land, lucht, zee en ruimte is cyber het vijfde domein voor onze militairen”, vertelde Rob Bauer, directeur Plannen Defensiestaf bij het ministerie van Defensie. “De meeste cyberaanvallen zijn lomp. En eenvoudig mogelijk door het gebruik van te simpele wachtwoorden. Maar een cyberaanval kan net zo goed onze complete samenleving ontwrichten. Daarom geldt ook hier: de aanval is de beste verdediging. Heb je kennis van de offensieve methode, dan ook van de defensieve. Om die capaciteiten te ontwikkelen, penetreren we in het cyberdomein.” 

Wet van Moore

Spreker Peter Zinn van Team High Tech Crime van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) waarschuwde de aanwezigen voor de keerzijde van de Wet van Moore. “Volgens die wet verdubbelt de computerkracht door technologische vooruitgang iedere twee jaar. In dat geval groeit cybercrime net zo hard mee. En misschien nog wel sneller.” Hij gaf een inspirerende presentatie over Project Taurus, waarbij KLPD en partners een botnet (een verzameling geïnfecteerde computers die op afstand wordt aangestuurd door een cybercrimineel, red.) opzetten om cybercriminelen te achterhalen.

Samenwerking

Howard Schmidt verzorgde de slotpresentatie. Als voormalig US Cyber Security Coordinator van president Obama gaf hij nog wat stof tot nadenken. “Hoe groot is onze afhankelijkheid van cybersecurity, nu we leven in een ICT-wereld waar biljoenen apparaten en eenheden met elkaar verbonden zijn? Zijn we ons ervan bewust dat cybercriminaliteit onze nationale en internationale economische systemen kan raken?” De weg naar een open, veilige en betrouwbare digitale samenleving blijkt neer te komen op samenwerking. Dat was de rode draad van alle presentaties.

Netwerkborrel 

Na de presentaties nodigde dagvoorzitter Gerben Klein Baltink, secretaris van de Cyber Security Raad, alle aanwezigen uit voor de aansluitende netwerkborrel in De Innovatiefabriek. Dit was een prima gelegenheid voor studenten en het beroepenveld om onderlinge contacten te verstevigen, een rol die De Innovatiefabriek in de toekomst zeker vaker gaat innemen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.