Actueel

Home > Actueel > KIZ Newz > Digitale Steden Agenda als motor voor ICT-innovaties
Digitale Steden Agenda als motor voor ICT-innovaties

Digitale Steden Agenda als motor voor ICT-innovaties

Door: | 12.03.2013 | Mail dit artikel

Meer samenwerking in co-creatie, kennisdelen, open innovatie, ICT slim inzetten en de bereidheid om elkaars resultaten te delen en over te nemen. Dat heeft de Digitale Steden Agenda (DSA) voor ogen. De afspraken die daaruit voortvloeien zijn opgenomen in het Convenant ‘Smarter Cities’, dat op 6 maart 2013 is ondertekend door minister Kamp van Economische Zaken. 

ICT-innovaties versnellen

Bijna alle grote steden werken dankzij de Digitale Steden Agenda nauw samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en wetenschap. Volgens de gemeente Zoetermeer een logische stap. De Innovatiefabriek heeft hetzelfde doel voor ogen: toepassing van ICT-innovaties versnellen.

Miljoen euro beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken stelt 1 miljoen euro beschikbaar om de doelstellingen uit DSA te realiseren. “Met steun van het ministerie en de inzet van de deelnemende steden kan de Digitale Steden Agenda voor een grote stap voorwaarts zorgen en de gewenste vernieuwing in versnelling brengen”, aldus Marijke van Hees, dossierhouder van DSA. 

Vernieuwing en verbetering

Zoetermeer is een van de dertig deelnemende steden die zich committeert aan deze nieuwe vorm van samenwerken. DSA richt zich op vernieuwing en verbetering van stad en samenleving op het gebied van zorg, onderwijs, ondernemersklimaat, energie en duurzaamheid, participatie, veiligheid, regeldruk en open netwerken. De gemeente Zoetermeer werkt actief mee aan projecten die rond deze thema’s worden opgestart.

Voortrekkers

Acht steden zijn voortrekkers van deze thema’s. Samen met bedrijven, instellingen en andere overheden zoeken zij naar vernieuwende oplossingen. Als trekker van het thema ‘regelluwe stad’ deelt de gemeente Zoetermeer resultaten hierover zoveel mogelijk via een open netwerk met andere partners.

Informatie over de actuele agenda vindt u hier

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.