Actueel

Home > Actueel > KIZ Newz > Vernieuwend onderwijsconcept Koningin Beatrixschool
Vernieuwend onderwijsconcept Koningin Beatrixschool

Vernieuwend onderwijsconcept Koningin Beatrixschool

Door: | 27.05.2013 | Mail dit artikel

De Koningin Beatrixschool is uniek in Zoetermeer. “We hebben geen doorsnee klaslokalen, maar open ruimten. En de werkwijze is vrij, leerlingen hebben volop keuzemogelijkheden”, zegt directeur Eelco Janssen over het nieuwe onderwijsconcept van de school. De vernieuwing blijkt een succes.

Twee jaar geleden stond de Koningin Beatrixschool nog voor een radicale keuze: de schooldeuren sluiten of het onderwijs vernieuwen. De onderwijskwaliteit was onvoldoende, waardoor het leerlingenaantal daalde. Uiteindelijk besloot het bestuur, de Unicoz Onderwijsgroep, tot vernieuwend onderwijs. Samen met KPC Groep en OnderwijsAdvies/SIZO geeft de school hieraan gestalte.

‘Wij-land’

Zo is werken in units nieuw op school. “De groepen 1, 2 en 3 werken samen als één unit in één ruimte. Ook hebben we een middenbouwunit van de groepen 4, 5 en 6 en een bovenbouwunit van groepen 7 en 8. Daarnaast is er nog een mediatheek (de ‘stiltewerkplek’) en het ‘wij-land’. In het wij-land werken leerlingen van groep 4 tot en met 8 samen. Samenwerken en leerlingen de ruimte geven vinden we belangrijk”, aldus de directeur.

Zelf bepalen

Voor alle leerlingen start de dag met een kringgesprek met de eigen leerkracht. Ook krijgen ze op vaste momenten lessen. Verder bepalen de kinderen zelf wanneer en met wie ze hun taken uitvoeren. Aan het einde van de dag is er een evaluatie en afsluiting in de kring. Janssen: “‘We vinden dat leerlingen niet de hele dag stil hoeven te zitten in een lokaal. Ze mogen zich vrij bewegen. Met strikte regels leerden ze omgaan met verantwoordelijkheden. Uiteindelijk hebben ze het vertrouwen verdiend en gaat het goed.”

Professionalisering

De nieuwe lesmethode is modern, passend bij deze generatie. Daarvan zijn de leerkrachten overtuigd. Janssen: “De focus ligt op professionalisering. Wat is de leerbehoefte van het kind? Hoe stimuleren we de kinderen te leren? En wat is de rol van de leerkracht hierin?” Leerkrachten bekijken continu de effecten van de lessen en activiteiten met het oog op verbetering. OnderwijsAdvies/SIZO zorgt voor de inkleuring van de ICT-component in het onderwijs van de school. Hierbij staat het kind centraal en wordt er alles aan gedaan om elk kind op zijn of haar niveau te ondersteunen. Juist ICT maakt dat mogelijk. Janssen: "Zo kunnen we onderwijs op maat geven."

Ouders betrekken

De nieuwe werkwijze was voor ouders eerst even wennen. Janssen: “Aanvankelijk waren ouders kritisch, dus we betrokken hen in ons plan en gingen met ze in gesprek. Ouders kunnen ook een dagdeel op school met hun kind meelopen. Zo ervaren ze zelf hoe we werken en wat het effect is op hun kind. De ouders zijn enthousiast.”

Nieuwbouwlocatie

De nieuwe onderwijsmethode sluit goed aan op de toekomstige verhuizing van de Koningin Beatrixschool. In de zomer van 2014 krijgt de school een mooie tijdelijke nieuwbouwlocatie. “Het uiteindelijke gebouw bestaat niet alleen maar uit een aantal lokalen. Het krijgt een speciale inrichting die aansluit op ons vernieuwende onderwijs. Ook het ontwerp is van een architect die ons onderwijsconcept omarmt. Mooier kan niet”, zegt Janssen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.