Dutch Innovation Factory

Home > Dutch Innovation Factory

Dutch Innovation Factory

“De Innovatiefabriek” is het concept waarin community-vorming rondom het ict-innovatiecluster centraal staat. “De Innovatiefabriek” stimuleert kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerking tussen innovatieve ICT-bedrijven onderling en ICT-onderwijs. “De Innovatiefabriek” faciliteert dit door zowel een fysieke ontmoetingsplaats te creëren (Community Space) als verschillende diensten en producten aan te bieden (Creative Community). De juiste samenhang tussen de Creative Space en de Creative Community creëert de optimale omgeving om te vernieuwen en verbinden. Het concept creëert tevens gunstige voorwaarden voor starters uit de creatieve sector waardoor zij eenvoudiger een eigen bedrijf kunnen beginnen.

Community Space

De Community Space is fysieke ruimte waar het ICT-bedrijfsleven en het onderwijs elkaar kunnen ontmoeten. Deze gemeenschappelijke ontmoetingsplek bestaande uit een horecagelegenheid, vergaderruimtes, een 3D en Gaming Lab en flexplekken, bevindt zich in de innovatiefabriek waar de ICT bedrijven en de Academie gevestigd zijn. De Innovatiefabriek krijgt vorm in het bestaand (leegstaand) bedrijfsverzamelgebouw ‘De Leeuwenbrink’.

Creative Community

De Creative Community zijn de diensten en producten rondom het tot stand brengen van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking tussen de bedrijven en het onderwijs. De Creative Community verzorgt onder andere kennisbijeenkomsten, brengt partijen met elkaar in contact, faciliteert online platforms en ondersteunt de startende ondernemers.