Over KIZ

Home > Over KIZ > Stichting KIZ

Stichting KIZ

“De stichting heeft ten doel de bevordering van de innovatie en kennisontwikkeling onder andere op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de gemeente Zoetermeer en het (doen laten) uitvoeren van projecten met dat doel, teneinde de gemeente Zoetermeer en haar burgers in de gelegenheid te stellen optimaal te functioneren in de moderne informatiemaatschappij; het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de meest ruime zin des woords.”

staat in de statuten van de Stichting KIZ. De stichting heeft met andere woorden als doel: het bevorderen van innovatie en kennisontwikkeling in Zoetermeer.

In de praktijk verleent de stichting (financiële) steun bij het bedenken en uitvoeren van relevante ideeën die innovatie en kennisontwikkeling bevorderen. En omdat we Zoetermeers zijn stoppen we onze middelen en energie in beginsel in projecten die in onze stad zijn bedacht en waarvan in eerste instantie wij als Zoetermeerders profiteren. Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling dat KIZ  ruimte creëert voor aan innovatie en kennisontwikkeling gerelateerde vindingrijkheid van de ondernemers en bewoners van Zoetermeer.

De Stichting is ongebonden en beschikt over eigen onafhankelijke middelen. Er wordt wel samengewerkt met de gemeente Zoetermeer op projecten die mede door de gemeente worden gesubsidieerd of waarin synergie te behalen valt.

KIZ is onafhankelijk en dedicated. Dit heeft als voordeel dat er snel, professioneel en vooruitlopend op mainstream ontwikkelingen besluiten kunnen worden genomen. Dit gebeurt naast de activiteiten die Gemeente Zoetermeer rechtstreeks ontwikkelt.  Middels deze website krijgt u een beeld van de activiteiten en de mogelijkheden van KIZ.  Aarzel vooral niet om uw mening kenbaar te maken over onze initiatieven en projecten. En heeft u een idee voor een project dat aan de criteria van KIZ voldoet , die dan een aanvraag in.

Directeur van de stichting is Drs. Rien de Vries.