Over KIZ

Home > Over KIZ > Stichting KIZ > Projectidee?

Projectidee?

Indien u ook een project heeft op het gebied van kenniseconomie en innovatie, dan vindt u hier de criteria waaraan dit project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming.

De projecten die aangemeld worden bij de Stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (KIZ), worden beoordeeld volgens onderstaande criteria.

Aan welke criteria dient uw project te voldoen?

  1. Doelgroep van project moet Zoetermeers zijn
  2. Het project moet primair passen binnen de thema’s van de innovatiefabriek, te weten ICT & Interactieve Media en in het bijzonder binnen de subthema’s ICT & veiligheid, ICT & Zorg, Sociale Innovatie, Onderwijsinnovatie en 3D & Serious Gaming
  3. Het project moet gericht zijn op samenwerking en kennisdeling tussen meerdere partijen uit de “4 o’s” (ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid)
  4. Het project mag geen continue financiering van de Stichting KIZ nodig hebben en er mag geen sprake zijn van een dubbele financiering (van gemeente en van Stichting KIZ)
  5. Het project moet innovatief zijn
  6. Het project moet uitvoerbaar zijn (bewijslast bij aanvrager)
  7. Het project moet maatschappelijk relevant zijn (Zoetermeerse uitstraling en grote groep mensen erkent toegevoegde waarde)
  8. Het project mag niet zondermeer regulier gefinancierd kunnen worden
  9. Het project moet herhaalbaar zijn of uitgebreid kunnen worden naar andere doelgroepen (binnen en buiten Zoetermeer)
  10. Het project mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie

De beoordeling volgens de criteria is niet doorslaggevend. De beslissing of een project wordt aanvaard neemt de Raad van Toezicht van de Stichting KIZ afzonderlijk voor elk ingediend projectvoorstel. Een evenwichtige samenstelling van de projectportefeuille speelt daarbij mede een rol.