Over KIZ

Home > Over KIZ > Stichting KIZ > Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

KIZ wordt bestuurd door een Raad van Toezicht. De leden van de Raad komen regelmatig in vergadering bijeen om te besluiten over de toekenning van financiële bijdragen aan nieuwe projecten en kennis te nemen van de voortgang van lopende projecten. Een overzicht van de Raad van Toezicht van het programma Kenniseconomie & Innovatie Zoetermeer

Raad van Toezicht

De vier leden van de Raad van Toezicht kunnen allen bogen op rijke bestuurlijke ervaring en staan ten aanzien van het onderwerp ICT afzonderlijk en gezamenlijk garant voor kennis van zaken, visie en invloed.

Prof. dr. Peter van Hoesel, voorzitter

Hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit.

Alex J.M.A. Duijnisveld, penningmeester

Directeur Cappa Accountants & Adviseurs - Zoetermeer. Werkte ruim 10 jaar bij een groot internationaal advieskantoor. Vestigde in 1997 zijn eigen accountants- en belastingadvieskantoor in Zoetermeer.

Harm Mars, lid

ICT-ondernemer te Zoetermeer

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De directeur van de stichting ontvangt uit hoofde van zijn werkzaamheden voor de stichting geen beloning. Voor werkzaamheden voor aan de stichting gelieerde ondernemingen wordt de directie van de stichting ter beschikking gesteld en betaald door de gemeente Zoetermeer (op detacheringsbasis). Er is binnen de stichting geen specifiek beloningsbeleid voor de directie. De stichting heeft naast de directeur geen personeel in dienst.

Jaarrekening

Jaarrekening 2016 (472,8 KB)