Projecten

Home > Projecten

De stichting verleent ondersteuning aan projecten, die in Zoetermeer zijn bedacht en die innovatie en kennisontwikkeling bevorderen. De onafhankelijkheid en betrokkenheid van de stichting KIZ hebben als voordeel dat er snel, professioneel en direct inspelend op toonaangevende ontwikkelingen besluiten kunnen worden genomen.

De Stichting KIZ hanteert voor het selecteren van projectaanvragen selectiecriteria en voor het besturen van projecten een protocol.