Projecten

Home > Projecten > Overzicht projecten

-        Project “12C-ICT bedrijven database ”

Er is in Zoetermeer een behoefte aan goede up to date informatie over ICT bedrijven in de Nederlandse markt. Navraag bij diverse bedrijven, maar ook instellingen zoals scholen en gemeentes laat zien dat de informatie zeer gefragmenteerd is en het ontbreekt vaak (of achter pay walls) aan relevante informatie over de bedrijven (zoals expertise, oprichters/aandeelhouders, geschiedenis, concurrenten, branche info). Je kan databases raadplegen als KVK, Dun, maar resultaat is dat het niet of te weinig bruikbare informatie oplevert en een hoop geld kost.

Met het project 12C zal een website ontwikkeld worden waar personen zelf informatie kunnen aanleveren wat betreft het (ICT)bedrijf waar zij werken of eigenaar van zijn. Het staat vrij om het ook voor andere bedrijven en instellingen informatie aan te leveren. Daarnaast kunnen bezoekers een persoonsprofiel aanmaken met een link naar Linkedin, Xing, Viadeo etc. Naast ICT bedrijven worden ook profielen opgeslagen van bedrijven die diensten ontwikkelen of anderszins betrokken zijn in de ICT industrie zoals onderzoeksbureaus, investeringsmaatschappijen, investeerders, juristen, fiscalisten etc. De stichting heeft een rentedragende lening verstrekt voor de financiering van het project.

-        Project “Innovatiefabriek” (Dutch Innovation Factory)

De gemeente Zoetermeer werkt samen met de Haagse Hogeschool, het Zoetermeerse bedrijfsleven en de eigenaar van het gebouw De Leeuwenbrink aan het concept Innovatiefabriek. Het concept draait om een fysieke plek waar een innovatieve leerwerkomgeving op het gebied van ICT wordt gecreëerd en waar innovatief ondernemerschap wordt gestimuleerd. Door het bieden van een plek aan creatieve ICT (gerelateerde) bedrijvigheid stimuleert het concept het innovatiegehalte van bedrijven en daarmee ook de economische ontwikkeling van Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer heeft de stichting gevraagd zorg te dragen voor uitvoering van het project, ic de realisatie van het concept “Innovatiefabriek”. De realisatie van het concept is in november 2013 gestart. Met de verhuur van vergaderruimtes moet het concept op termijn duurzaam worden geëxploiteerd.

Na een aanloopperiode is het concept in 2016 goed van de grond gekomen. Ultimo 2016 is het aantal studenten  gegroeid tot ruim 500, is het aantal bedrijven dat zich in de Dutch Innovation Factory heeft gevestigd gegroeid tot 20 met 325 arbeidsplaatsen, is de incubator  volledig bezet en is de samenwerking tussen de bedrijven onderling en met het onderwijs in de Factory steeds meer zichtbaar. De Community is gegroeid tot 31 leden en er worden steeds meer communitybijeenkomsten georganiseerd.

Er is een eerste aanzet gegeven voor planvorming voor de verdere ontwikkeling van het concept in een samenwerking tussen de gemeente, de stichting, De Haagse Hogeschool, de Community en de eigenaar van het gebouw. Deze aanzet moet in 2017 leiden tot concrete afspraken.

-        Founding partner Glasnet Zoetermeer.

Glasnet Zoetermeer

In 2013 is in opdracht van de RVOZ en de gemeente Zoetermeer een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om op alle bedrijventerreinen in Zoetermeer een eigen, coöperatief glasvezel netwerk te realiseren met als doel deze status quo te doorbreken.  Gebleken is dat dit haalbaar is onder de voorwaarde dat er voldoende bedrijven meedoen.
In 2014 is er  gewerkt aan het ontwerpen van het netwerk, het maken van een bedrijfsplan en het zorgen voor financiering.

Glasnet bevordert zowel de concurrentie tussen aanbieders van ICT-diensten als de ontwikkeling van nieuwe ICT-diensten. Dat betekent enerzijds kostenbesparing en kwaliteitsverbetering voor de afnemers in het bedrijfsleven. Anderzijds betekent het een impuls voor innovatie en daarmee economische ontwikkeling.

Glasnet bevordert zowel de concurrentie tussen aanbieders van ICT-diensten als de ontwikkeling van nieuwe ICT-diensten. Dat betekent enerzijds kostenbesparing en kwaliteitsverbetering voor de afnemers in het bedrijfsleven. Anderzijds betekent het een impuls voor innovatie en daarmee economische ontwikkeling.

Founding Partner

Een aantal Zoetermeerse ondernemers heeft het voortouw genomen om het initiatief mogelijk te maken door Founding Partner te worden en zodoende mee te investeren in de aanloopkosten van Glasnet. KIZ is gevraagd om als Founding Partner te participeren om daarmee een bijdrage te leveren aan het verhogen van de innovatiekracht van het Zoetermeerse bedrijfsleven.